Serwis Techniczny Rigel Medical

Serwis Techniczny Rigel Medical

Formularz zgłoszeniowy

Jak zamówić usługę

Aby zamowić usługę należy kliknąć w przycisk powyżej lub na końcu tej strony i wypełnić formularz. Należy wypełnić wszystkie jego pola gdyż tylko wtedy będziemy w stanie sprawnie zakończyć proces wzorcowania czy naprawy. Po jego wypełnieniu pojawi się również cena za usługę (nie dotyczy napraw). Po kliknięciu "Wyślij" na Państwa adres e-mail podany w formularzu wysłane zostanie zlecenie naprawy. Należy je wydrukować, podpisać, przystawić pieczątkę i załączyć do urządzenia. Tak przygotowane urządzenie należy wysłać na adres, który widoczny będzie na zleceniu naprawy. Koszt dostarczenia nam urządzenia pokrywa zamawiający.

Dla urządzeń niewymienionych na liście, prześlij nam zapytanie z modelami przyrządów a my odeślemy Ci naszą najlepszą ofertę. Kontakt z naszym serwisem: serwis@rigelmedical.pl

Koszt usługi obejmuje koszt przesyłki powrotnej do Państwa kurierem.

O Serwisie

Nasz serwis dostarcza wszelkich usług związanych z naprawą, wzorcowaniem czy dostarczaniem części zamiennych dla urządzeń Rigel Medical, Seaward, Cropico, Clare ale wzorcujemy również urządzenia innych producentów. Poza produktami, które oferujemy wzorcujemy również: multimetry, dekady rezystancyjne, testery instalacji elektrycznych, PAT Testery, niektóre modele termometrów, zasilacze, ciśnieniomierze.

Nasi pracownicy to osoby posiadający wyższe wykształecenie kierunkowe oraz za sobą pełne szkolenie przeprowadzone przez producenta w Wielkiej Brytanii.

Pracujemy na takich samych przyrządach, regularnie wzorcowanych przez akredytowane jednostki, stąd wyniki naszych pomiarów są wiarygodne i zawsze odniesione do wzorców utrzymywanych w akredytowanych jednostkach.

Naprawa

Odbywa się zawsze z użyciem procedur i części przyjętych przez producenta. Zwykle czas realizacji naprawy nie przekracza 14 dni roboczych. Tylko w wyjątkowych przypadkach kiedy niezbędne jest sprowadzenie specjalnych części lub materiałów zza granicy czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Jeśli zakres naprawy będzie przekraczał Nasze możliwości techniczne wtedy pomożemy w zleceniu naprawy przez producenta w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów ponadtto co określi producent.

Wzorcowanie/kalibracja

Również odbywa się według zaleceń i wzorców określonych przez producenta. Standardowo urządzenie poddawane jest sprawdzeniu (wzorcowaniu) i jeśli spełnia wymagania producenta od razu wystawione zostaje Świadectwo Wzorcowania. Jeśli nie, urządzenie poddane zostanie ponownej kalibracji (przywróceniu wymaganych parametrów) i dopiero wtedy ponownie sprawdzone. Oferujemy obie te usługi w pakiecie dla wiekszości urządzeń. W rzadkich przypadkach jesteśmy w stanie przeprowadzić tylko sprawdzenie a nie ponowną kalibrację. Jednak zawsze otrzymują Państwo tę informację przy zamawianiu usługi.

Świadectwo wzorcowania zawsze posiada m.in. dane o urządzeniu, datę wykonania, dane jednostki wydającej, wyniki pomiarów oraz informacje o pozytywnym lub negatywnym wyniku badania. Dodatkowo nasze świadectwo posiada listę, użytych do wykonania usługi, wzorców akredytowanych przez jednostkę PCA.

Czas realizacji zwykle nie przekracza 5 dni roboczych.

Części zamienne

Oferujemy części zamienne, serwisowe dla większości urządzeń. Dostarczamy tylko nowe i oryginalne, zaakceptowane przez producenta części zamienne.

 

Uwaga: Nie przyjmujemy paczek wysłanych na nasz koszt (nie dotyczy oczywiście napraw gwarancyjnych). Urządzenie bez podpisanego zlecenia naprawy dołączonego do paczki nie będzie rozpatrywane do czasu uzupełnienia braków.

Formularz zgłoszeniowy